Navodila avtorjem

.

Oddajo povzetkov in referatov za ICTS 2018 imamo urejeno preko sistema “Easy Chair“.

.

Uradni jezik konference je angleščina. Vse prispevke bodo pregledali mednarodni recenzenti. Prosimo, da se držite danih predlog! Posamezen avtor lahko sodeluje le z dvema referatoma, nedovisno od števila soavtorjev.

.

Povzetek

 • do  30. oktobra 2017 8. decembra 2017
 • čisto besedilo, največ 250 besed
 • najmanj tri ključne besede
 • oznaka področja posvetovanja
 • uporabite to predlogo

.

Referat

 • do 12 . februrja 2018 12. marca 2018 (če je bil povzetek sprejet)
 • max 7 strani, vključno s povzetkom, tabelami, slikami in referencami
 • uporabite to predlogo

.

Predstavitev

 • do 11 . junija 2018  (če je bil referat sprejet in vplačana vsaj ena kotizacija)
 • max 15 minut (10 za predstavitev, 5 za vprašanja in razpravo)

.

Poster sekcija

 • možniost izključno za študente 1. in 2. stopnje UL FPP in študente PFST

.

Kotizacija

 • eno plačilo je za enega udeleženca z enim referatom
 • če se soavtorji želijo udeležiti konference, plačajo dodatno polno kotizacijo po osebi ali pa kotitzacijo za spremljevalno osebo (ne pripadajo konferenčni materiali)
 • najmanj ena kotizacija mora biti vplačana do 25. maja 2018, da bo referat lahko predstavljen in vključen v zbornik
 • potrebne podatke preverite na zavihku Kotizacija

.

Program konference

 • preliminarni program konca maja 2018 (možne bodo naknadne manjše spremembe)
 • končni program konference bomo poslali en teden pred konferenco

.

Registracija

 • uporabite to povezavo
 • pri registraciji je potrebno priložiti potrdilo o plačilu kotizacije

.

.