Področja posvetovanja

.

Tema posvetovanjaPomorstvo, promet in logistika

.

Delovna področja posvetovanja

.

Pomorstvo

Logistika v prometu

Tehnika in tehnologija v prometu

Ekonomija v prometu

Organizacija in management v prometu

Pomorsko in prometno pravo

Varnost in zaščita v prometu

Ekologija v prometu

Optimizacija v prometu

Promet in prostor

Prometna infrastruktura

Načrtovanje v prometu

Mestni promet

Integralni in intermodalni transport

Inteligentni transportni sistemi

Človeški viri v prometu

Izobraževanje v prometu

Terminologija v prometu