Kotizacija

.

Plačilo kotizacije velja za posameznega udeleženca posvetovanja ICTS 2018 in en referat ter vključuje udeležbo na posvetovanju, konferenčno gradivo, pijačo in prigrizke med odmori ter kosilo in večerjo. Namestitev v ceno kotizacije ni vključena. Vplačilo kotizacije za članek, ki ima več avtorjev, omogoča udeležbo ter vse ostale zgoraj navedene ugodnosti izključno enemu izmed avtorjev, tistemu, ki je kotizacijo vplačal in se prijavil na konfereco. Soavtorji, ki želijo prisostvovati na konferenci, se morajo ločeno prijaviti kot spremljevalna oseba, če ne želijo konferenčnih materialov oz. vplačati celotno kotizacijo, če želijo svoj izvod materialov. Za vsak referat, ki bo na konferenci predstavljen oz. bo bključen v zbornik referatov, mora biti vplačana vsaj ena kotizacija do 25. maja 2018.

.

Pred

1.5.2018

Po

1.5.2018

Splošna kotizacija 250 EUR 300 EUR
Člani SDZP ali trije udeleženci iz iste ustanove 225 EUR 270 EUR
Študenti druge stopnje  UL FPP in PFST z referatom 125 EUR 150 EUR
Študenti prve stopnje  UL FPP z referatom
Spremljajoča oseba 125 EUR 150 EUR

..

.

Popusti se med seboj izključujejo. Udeležba za študente UL FPP brez referata je zastonj, vendar nimajko pravico do konferenčnih materialov in drugih konferenčnih ugodnosti. Tudi študenti brez refereta se morajo prijaviti na konferenco.

.

Pri vplačilu uporabite naslednje podatke

  • Banka: Banka Intesa Sanpaolo d.d.
  • Naslov podružnice: Pristaniška 14, 6502 Koper
  • Številka TRR: SI56101000032426610
    Namen vplačila: Kotizacija za ICTS 2018
  • Imetnik računa: Slovensko društvo za znanost v prometu (SDZP)
  • Naslov: Pot pomorščakov 4, 6320 – Portorož
  • DAVČNA številka: SI91286425

.

.